Chào mừng đến với KHAONGHIEM.OM!

Trang web này tạo ra nhằm cung cấp một số thông tin cho người làm công tác nghiên cứu về giống lúa như:

1. Báo cáo kết quả khảo nghiệm Quốc Gia, Khảo nghiệm Viện và so sánh hậu kỳ

2. Hình ảnh và đặc tính một số giống lúa OM

3. Kết quả đánh giá giống các tỉnh ĐBSCL

 

 

 

Thêm, chỉnh sửa nội dung, hình ảnh...